Категории

Правила и условия


ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР

Общи условия

tinitoys.bg е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

tinitoys.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

tinitoys.bg си запазва правото да променя цени и описание на изложените продукти без предварително предупреждение. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, tinitoys.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови направените от потребителя разходи по поръчката, в случай, че стоката е платена предварително по банка. Банкови комисионни и разходи по самия превод не се възстановяват.

При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за tinitoys.bg не възниква задължение за сключване на договор и изпълнение на поръчката.

Виртуалният индивидуален договор се счита за сключен след приемане от tinitoys.bg на поръчката попълнено правилно от Клиента.

tinitoys.bg се задължава след получаване на поръчката и получаване на сумите по нея да достави на Клиента съответната стока. Ако заявен продукт е изчерпан и tinitoys.bg не е в състояние да го достави клиента има право да смени поръчката си, с предложените му варианти или да му бъдат възстановени направените разходи по поръчката, в случай , че стоката е платена предварително по банка. Банкови комисионни и разходи по самия превод не се възстановяват.

tinitoys.bg не носи отговорност ако Клиента е посочил неверни или непълни данни.

Заявлението за покупка (поръчката) се приема чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес.

Всички цени са в български левове с включен ДДС.

Съгласно ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ Чл. 4. (1) сме длъжни да предоставим безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация:

наименованието си - Тини Тойс ООД
постоянния си адрес - София, жк. "Младост", бл. 42 А, ет. 7
данни за кореспонденция - София, бул. "Цариградско шосе" 131, офис 518,  тел. 0887 72 86 56, или на e-mail: sales@tinitoys.bg
рег. ДДС, BG 202888313

Договорни отношения

Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.
С потвърждение на поръчката по смисъла на закона се сключва договор за продажба от разстояние.
С окончателното оформяне и потвърждение на поръчката, Вие като клиент се съгласявате с условията, при които стоката ще ви бъде доставена. С тази клауза се уреждат индивидуалните договорни отношения между страните.

Начини на плащане

Разплащане при доставка - стойността на поръчката се дължи при нейното получаване.

Разплащане по банка - стоката се дължи след потвърждение от облужващата банка за постъпена сума от страна на клиента.

По силата на този индивидуален договор вие се съгласявате:

 • да заплатите избраната от Вас стока по един от начините, които са Ви предоставени при избора на стоки.

 • да направите промени по поръчката не по-късно от 3 часа след нейното потвърждение.

 • да откажете изцяло или частично направената поръчка.

 • да върнете закупената стока в срока и по начините регламентирани в закона и описани подробно в секцията "Права на клиента".

 • да получите стоката на посочения от вас адрес.

 

По силата на този договор  "ТИНИ ТОЙС" ООД е длъжен:

 

 • да достави поръчаната от Вас стока в сроковете описани подробно в секцията СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА и да Ви уведоми за възникнали промени по изпълнението на поръчката.
 • да приеме върната от Вас получена стока по реда и условията подробно указани и описани в секцията "Права на клиента".

 

Всичко неуредено с този индивидуален договор от разстояние и възникнали спорове се урежда на добра воля от двете страни, а при невъзможност взаимоотношенията се уреждат по смисъла на "Закона за задълженията и договорите" .

Права и задължения на страните

tinitoys.bg се задължава:

 

 • да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока при доставката.

 • да достави в срок заявената за покупка стока.

 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.


Преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

 

Гарантираме, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя.

Клиентът се задължава:


 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати стойността на пратката;

 • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;

 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

 • да получи вещта;

 

Заявената стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка при следните условия:
Сроковете за доставка варират в зависимост от населеното място на заявителя и особеността на поръчката.
Всички заявени поръчки се проверяват на посочен от клиента телефон между 10:00 и 17:00 часа. Ако в този диапазон служител на фирмата не се свърже с клиента, поръчката не се изпълнява.
В празнични и неделни дни заявки и поръчки не се обработват
При фиксиран час в диапазона 9:30 – 18:00 часа за доставка цената на доставката се увеличава с 5 лева
Стоката се доставя с куриер по реда и условията описани в секцията СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА.

Стока заявена в събота или неделя може да бъде доставена най-рано във вторник.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера клиента губи правото си на рекламация.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети tinitoys.bg за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа. Условията за връщане на стока и рекламация са описани подробно в секцията ГАРАНЦИЯ

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, tinitoys.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Права на клиента:

Клиентът има право в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни, считано от деня следващ получаването й, да я откаже и върне при следните условия:

когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.(Чл. 55 от ЗЗП)

 

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

 • цената, която клиентът следва да заплати не съответства на дължимата цена.

 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Потребителят трябва да върне стоката запазена в добър търговски вид в оригиналната опаковка(опаковката да не скъсана, стоката надраскана носена, прана гладена).

Не са налице повреди причинени от неправилна употреба.

Транспортните разходи са за сметка на клиента.

 

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя. По време на този срок потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

В случай на отказ на закупен вече продукт tinitoys.bg възстановява сумата по стойността на продукта в законно установения ред. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на Клиента.

Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера клиента губи правото си на рекламация.

 

 • при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (Чл. 112 от ЗЗП)
 • когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.(Чл. 113 от ЗЗП)
 • при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 от ЗЗП, той има право на избор между една от следните възможности. (Чл. 114 от ЗЗП)
        а). разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
        б). намаляване на цената.

 

Гаранция

 

Всички продукти, които се продават от tinitoys.bg през сайта tinitoys.bg, с изключение на преопакованите продукти, се ползват от условия за гаранция, съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови, в оригинални опаковки и произлизат от оторизирани източници на всеки производител.

Продуктите, продавани и доставяни от tinitoys.bg, разполагат с гаранционни карти, издадени директно от производителя. Ако доставчикът не разполага с мрежа от национални сервизи, гаранцията се издава от tinitoys.bg.

При гаранциите, издадени от tinitoys.bg, Ви предлагаме услугата Pick-up & Return, която предполага поемане и доставяне на продукти за сметка на tinitoys.bg.

Когато гаранцията е издадена от производителя, в гаранционната карта присъства списък от оторизирани сервизи. Гаранционното обслужване, когато е възможно, се извършва на място при клиента. Когато се налага транспортиране на продукта до сервиз, транспортът до сервиза, ремонтът и обратният транспорт са безплатни за клиента.

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от tinitoys.bg, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви.

Задълженията на tinitoys.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

 

Лични данни

tinitoys.bg полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада ако Клиентът е предоставил неверни данни.

 

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, tinitoys.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

 

tinitoys.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: sales@tinitoys.bg

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за tinitoys.bg. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

Разкриване на информацията

 

tinitoys.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

tinitoys.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Отговорност


tinitoys.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на tinitoys.bg - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на tinitoys.bg.

 

Арбитраж

 

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

 

Допълнителни условия

 

Фирмата не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.
Всички препратки към други страници от магазина, които са цитирани в този индивидуален договор се считат за неразделна част от него.
С прочитането на този индивидуален договор, приемането на клаузите в него и в последствие използването на електрония магазин, вие като клиент безусловно се съгласявате с него.

 

Ако не сте съгласни с посоченото по-горе моля не използвайте магазина!

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До............................................................................................................................................................................................................................

(името на търговеца, адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки, за предоставяне на следната услуга

– Поръчано на ......................... получено на.......................... и номер на поръчката....................

– Име на потребителя

................................................................................................................................................

– Адрес на потребителя

................................................................................................................................................

– Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 ..........................

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

!!! Последни промени по договора са направени на 02.01.2015 г.

 

ТИНИ ТОЙС © 2023

Контакт с нас

Направете вашето запитване

Нашето местоположение

Бул. "Цариградско шосе" 131, АТМ център, етаж 2, офис 207

0887728656

office@tinitoys.bg

9,00 - 17,30